Veri Tipleri ve Değişkenler

Yusuf
3 Aralık 2016 Cumartesi
1

Merhaba arkadaşlar,

Vikipediye göre veri tipi, bilgisayar programlamasının tür sisteminde veriyi açıklamak üzere kurulmuştur. İlkel türleri de içeren programlama dillerindeki verinin ortak türleri (tamsayı, ondalıklı sayı veya karakterler gibi), tuple'ler, kayıtlar, cebirsel veri tipleri, soyut veri tipleri,sınıflar ve işlev tipleridir. Bir veri tipi, temsil etmeyi, yorumlamayı ve algoritmaları veya bilgisayar belleğini veya diğer yapılarını tanımlar. Tür sistemi, veri tipi bilgisini, veriyi kullanan veya veriye erişen bilgisayar programlarının doğruluğunu kontrol etmek amaçlı kullanır.

Kısacası kodlarda yazdığımız değişken ve fonksiyonların hangi türde olduğu ve bilgisayarımızın belleğinde ne kadar yer kapladığını belirtmek bunu göstermek için veri tipi kavramını kullanırız.

VERİ TİPLERİ

Şuanda bilmemiz gereken veri tiplerini açıklamaya çalışacağım biraz özet geçeceğim.Programda örneklerde daha net görebileceğimiz için orada iyi anlayabiliriz.İlerleyen derslerimizde diğer veri tiplerini göstereceğim.

Integer(int)

Türkçe manası tamsayı olan veri tipidir.Tamsayı türündeki değişkenler için kullanılır.Bellekte 4 byte yer kaplar.Bu da 32 bit kadardır. 

Short

Boyutu 2 byte olan tamsayı türüdür.

Karakter Türü(char)

Karakter türü 1 byte uzunluğundaki sayısal değerleri tutar.

Double

Ondalıklı gerçek sayılar için kullanılır.Çok büyük sayılar için kullanılır.Bellekte 8 byte büyüklüğünde yer tutabilir.

Float

Double haricinde ondalıklı sayılar için float da kullanılabilir.Bellekte double'dan daha az yer tutar(4 byte).

Değişken Nedir?

Değişken tanımlama ise girilecek ve ya programın getireceği verinin ne olduğuna bağlı olarak değişken türünün belirlenmesidir. Örneğin girilecek verinin bir tamsayı olması halinde o değişkeni de tamsayı olarak tanımlamak gerekir.

Örneğin 18 sayısı için;

18 sayısı bir tamsayıdır.O halde int veri tipini kullanmamız gerekir.

 

int sayi=18;

Yukarıda 18 sayısını 'sayi' adlı bir değişkene atadık.18 sayısı tamsayı olduğu için de int ile kullandık. 

İyi günler,iyi çalışmalar.

 yorumlar
64x64

14 Kasım 2018 Çarşamba

gerçekten çok az bilğighg.hg.

Yorum yaz