C# Döviz Hesaplama Programı

Mutlu
15 Mart 2016 Salı
0

C# Döviz Hesaplama Programı

Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından Xml formatlı verileri çekmek için class oluşturup içerisine şu kodları yazıyoruz.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Xml;namespace DovizHesap

{

  public class DovizKurlari

  {

    XmlDocument xml = null;

    const string adres = "http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml";

    public enum KurKodu : byte

    {

      USD, CAD, DKK, SEK, NOK, CHF, JPY, SAR, KWD, AUD, EUR, GBP, IRR, SYP, JOG, BGL, ROL, ILS,

    }

    public enum Tur : byte

    {

      ForexBuying, //Döviz alış

      ForexSelling, //Döviz satış

      BanknoteBuying, //Efektif alış

      BanknoteSelling, //Efektif satış

    }

    public DovizKurlari()

    {

      xml = new XmlDocument();

      xml.Load(new XmlTextReader(adres));

    }

    public string TlKarsiligi(KurKodu kodu, Tur turu)

    {

      string kod = kodu.ToString();

      string tur = turu.ToString();

      XmlNodeList MyNode = xml.SelectNodes("/Tarih_Date/Currency[@Kod ='" + kod + "']/" + tur);

      return MyNode.Item(0).InnerText;

    }

  }

}

Daha sonra tasarım kısmına geçiyoruz.

 

Global değişkenlerimizi tanımlayalım ve Form1 Load Olayında Yapılan işlemlere gelelim.

ArrayList araysatis = new ArrayList();

    ArrayList arayalis = new ArrayList();

    NumberFormatInfo nfi = new NumberFormatInfo();

    ArrayList araytopsatis = new ArrayList();

    ArrayList araytopalis = new ArrayList();

      try

      {

        DovizKurlari dk = new DovizKurlari();        nfi.CurrencyDecimalDigits = 4;

        nfi.NumberDecimalSeparator = ".";

        nfi.NumberGroupSeparator = ".";

        nfi.NumberGroupSizes = new int[] { 3 };

        double usdAlis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.USD, DovizKurlari.Tur.ForexBuying), nfi);

        double usdSatis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.USD, DovizKurlari.Tur.ForexSelling), nfi);

        double eurAlis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.EUR, DovizKurlari.Tur.ForexBuying), nfi);

        double eurSatis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.EUR, DovizKurlari.Tur.ForexSelling), nfi);

        // double jpyAlis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.JPY, DovizKurlari.Tur.ForexBuying), nfi);

        // double jpySatis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.JPY, DovizKurlari.Tur.ForexSelling), nfi);

        double audAlis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.AUD, DovizKurlari.Tur.ForexBuying), nfi);

        double audSatis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.AUD, DovizKurlari.Tur.ForexSelling), nfi);

        double chfAlis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.CHF, DovizKurlari.Tur.ForexBuying), nfi);

        double chfSatis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.CHF, DovizKurlari.Tur.ForexSelling), nfi);

        double kwdAlis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.KWD, DovizKurlari.Tur.ForexBuying), nfi);

        double kwdSatis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.KWD, DovizKurlari.Tur.ForexSelling), nfi);

        double gbpAlis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.GBP, DovizKurlari.Tur.ForexBuying), nfi);

        double gbpSatis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.GBP, DovizKurlari.Tur.ForexSelling), nfi);        arayalis.Add("1,0000");

        arayalis.Add(usdAlis);

        // lblUSDAlis.Text = arayalis[1].ToString();

        arayalis.Add(audAlis);

        //lblAUDAlis.Text = arayalis[2].ToString();

        arayalis.Add(chfAlis);

        //lblCHFAlis.Text = arayalis[3].ToString();        arayalis.Add(kwdAlis);

        // lblKWDAlis.Text = arayalis[4].ToString();

        arayalis.Add(eurAlis);

        // lblEURAlis.Text = arayalis[5].ToString();

        arayalis.Add(gbpAlis);

        // lblGBPAlis.Text = arayalis[6].ToString();        araysatis.Add("1,0000");

        araysatis.Add(usdSatis);

        // lblUSDSatis.Text = araysatis[1].ToString();

        araysatis.Add(audSatis);

        // lblAUDSatis.Text = araysatis[2].ToString();

        araysatis.Add(chfSatis);

        // lblCHFSatis.Text = araysatis[3].ToString();        araysatis.Add(kwdSatis);

        // lblKWDSatis.Text = araysatis[4].ToString();

        araysatis.Add(eurSatis);

        // lblEURSatis.Text = araysatis[5].ToString();

        araysatis.Add(gbpSatis);

        // lblGBPSatis.Text = araysatis[6].ToString();

      }

      catch (Exception)

      {

      }

Daha sonra Hesapla butonuna tıkladığımızda yapılacak işlemlerimizi ekliyoruz.

try

      {

        //alış hesap

        string a = arayalis[cbParaBirimi.SelectedIndex].ToString();

        double myConverted = double.Parse(a);

        if (cbParaBirimi.SelectedIndex != 0)

        {

          myConverted += Convert.ToDouble(araysatis[cbParaBirimi.SelectedIndex]) - Convert.ToDouble(arayalis[cbParaBirimi.SelectedIndex]);

         }

        for (int i = 0; i < araysatis.Count; i++)

        {

          string b = arayalis[i].ToString();

          double myConverted2 = double.Parse(b);

          if (i != 0)

          {

            myConverted2 += Convert.ToDouble(araysatis[i]) - Convert.ToDouble(arayalis[i]);

          }

          double t = double.Parse(txtDovizMiktari.Text);

          double k = myConverted * t;

          double p = k / myConverted2;

          araytopalis.Add(p);

        }

        lblTATL.Text = Convert.ToDouble(araytopalis[0]).ToString("F2");

        lblTAUSD.Text = Convert.ToDouble(araytopalis[1]).ToString("F2");

        lblTAAUD.Text = Convert.ToDouble(araytopalis[2]).ToString("F2");

        lblTACHF.Text = Convert.ToDouble(araytopalis[3]).ToString("F2");

        lblTAKWD.Text = Convert.ToDouble(araytopalis[4]).ToString("F2");

        lblTAEUR.Text = Convert.ToDouble(araytopalis[5]).ToString("F2");

        lblTAGBP.Text = Convert.ToDouble(araytopalis[6]).ToString("F2");        //satış hesap

        string x = araysatis[cbParaBirimi.SelectedIndex].ToString();

        double myConverted3 = double.Parse(x);

        if (cbParaBirimi.SelectedIndex != 0)

        {

          myConverted3 -= Convert.ToDouble(araysatis[cbParaBirimi.SelectedIndex]) - Convert.ToDouble(arayalis[cbParaBirimi.SelectedIndex]);

        }

        for (int j = 0; j< arayalis.Count; j++)

        {

          string b = araysatis[j].ToString();

          double myConverted2 = double.Parse(b);

          if (j != 0)

          {

            myConverted2 -= Convert.ToDouble(araysatis[j]) - Convert.ToDouble(arayalis[j]);

          }

          double t = double.Parse(txtDovizMiktari.Text);

          double k = myConverted3 * t;

          double p = k / myConverted2;

          araytopsatis.Add(p);

        }

        

        lblTSTL.Text = Convert.ToDouble(araytopsatis[0]).ToString("F2");

        lblTSUSD.Text = Convert.ToDouble(araytopsatis[1]).ToString("F2");

        lblTSAUD.Text = Convert.ToDouble(araytopsatis[2]).ToString("F2");

        lblTSCHF.Text = Convert.ToDouble(araytopsatis[3]).ToString("F2");

        lblTSKWD.Text = Convert.ToDouble(araytopsatis[4]).ToString("F2");

        lblTSEUR.Text = Convert.ToDouble(araytopsatis[5]).ToString("F2");

        lblTSGBP.Text = Convert.ToDouble(araytopsatis[6]).ToString("F2");        araytopalis.Clear();

        araytopsatis.Clear();

      }

      catch

      {

        MessageBox.Show("Bir Değer Girmelisiniz");

      }

Daha sonra 2. Formumuzun tasarımını oluşturuyoruz.

Ve Kurları Gör butonuna tıkladığımızdaki işlemleri gerçekleştiriyoruz.

Form2 frm = new Form2();

 frm.Show();

Şimdi ise Form2 deki işlemlerimize geçiyoruz.Global değişkenler ve Form2 nin load ın da yapılan işlemler şu şekildedir.

ArrayList araysatis = new ArrayList();

    ArrayList arayalis = new ArrayList();

    NumberFormatInfo nfi = new NumberFormatInfo();try

      {

        DovizKurlari dk = new DovizKurlari();        nfi.CurrencyDecimalDigits = 4;

        nfi.NumberDecimalSeparator = ".";

        nfi.NumberGroupSeparator = ".";

        nfi.NumberGroupSizes = new int[] { 3 };

        double usdAlis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.USD, DovizKurlari.Tur.ForexBuying), nfi);

        double usdSatis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.USD, DovizKurlari.Tur.ForexSelling), nfi);

        double eurAlis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.EUR, DovizKurlari.Tur.ForexBuying), nfi);

        double eurSatis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.EUR, DovizKurlari.Tur.ForexSelling), nfi);

        // double jpyAlis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.JPY, DovizKurlari.Tur.ForexBuying), nfi);

        // double jpySatis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.JPY, DovizKurlari.Tur.ForexSelling), nfi);

        double audAlis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.AUD, DovizKurlari.Tur.ForexBuying), nfi);

        double audSatis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.AUD, DovizKurlari.Tur.ForexSelling), nfi);

        double chfAlis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.CHF, DovizKurlari.Tur.ForexBuying), nfi);

        double chfSatis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.CHF, DovizKurlari.Tur.ForexSelling), nfi);

        double kwdAlis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.KWD, DovizKurlari.Tur.ForexBuying), nfi);

        double kwdSatis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.KWD, DovizKurlari.Tur.ForexSelling), nfi);

        double gbpAlis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.GBP, DovizKurlari.Tur.ForexBuying), nfi);

        double gbpSatis = Convert.ToDouble(dk.TlKarsiligi(DovizKurlari.KurKodu.GBP, DovizKurlari.Tur.ForexSelling), nfi);        arayalis.Add("1,0000");

        arayalis.Add(usdAlis);

        lblUSDAlis.Text = arayalis[1].ToString();

        arayalis.Add(audAlis);

        lblAUDAlis.Text = arayalis[2].ToString();

        arayalis.Add(chfAlis);

        lblCHFAlis.Text = arayalis[3].ToString();        arayalis.Add(kwdAlis);

        lblKWDAlis.Text = arayalis[4].ToString();

        arayalis.Add(eurAlis);

        lblEURAlis.Text = arayalis[5].ToString();

        arayalis.Add(gbpAlis);

        lblGBPAlis.Text = arayalis[6].ToString();        araysatis.Add("1,0000");

        araysatis.Add(usdSatis);

        lblUSDSatis.Text = araysatis[1].ToString();

        araysatis.Add(audSatis);

        lblAUDSatis.Text = araysatis[2].ToString();

        araysatis.Add(chfSatis);

        lblCHFSatis.Text = araysatis[3].ToString();        araysatis.Add(kwdSatis);

        lblKWDSatis.Text = araysatis[4].ToString();

        araysatis.Add(eurSatis);

        lblEURSatis.Text = araysatis[5].ToString();

        araysatis.Add(gbpSatis);

        lblGBPSatis.Text = araysatis[6].ToString();

      }

      catch (Exception)

      {

      }

Evet Bütün Herşey bu kadar. Kolay gelsin. Yorum yaz