C# 'The name ‘X’ does not exist in the current context' Hatası Ve Çözümü

Muhammet Ali
9 Haziran 2015 Salı
4

Hatanın Muhtemel Çeşitleri:

The name ‘sayac’ does not exist in the current context

The name ‘yas’ does not exist in the current context

The name ‘maas’ does not exist in the current context

The name ‘dogumTarih’ does not exist in the current context

Hatanın Muhtemel Nedenleri:

   Hata mesajında X olarak belirtilen değişken tanımlanmamıştır.

   Hata mesajında X olarak belirtilen değişken kullanımından daha aşağıda bir satırda tanımlanmıştır.

Hatanın Muhtemel Çözümleri:

Hatalı değişken tanımlanmalıdır veya tanımlandığı satır kullanımından üst bir satıra alınmalıdır.

Örnek:

public partial class Form1 : Form
{

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

sayac = 0;
}

}

Burada sayac adlı daha önce tanımlanmayan bir değişken kullanılmıştır. Aynı hata şu kod bloğunda da alınır:

public partial class Form1 : Form
{

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

sayac = 0;

int sayac; //kullanımdan sonra tanımlanmış
}

}

 

Bu kodun doğru yazımı şu şekilde olacaktır: 

public partial class Form1 : Form

{

//sayac değişkeni burada da tanımlanabilirdi

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{

int sayac;
          
sayac = 0; }yorumlar
64x64

Misafir

6 Mart 2016 Pazar

Form açıldığında random değer atayım sonra o değeri başka bir scope da nasıl kullanacağız. Ne yapsam çözemedim. İnternette de çözümü yok(en azından benim sorunum.).

64x64

Muhammet Ali

7 Mart 2016 Pazartesi
int sayi=0;

private void Form_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Random rastgele = new Random();
       sayi= rastgele.Next(50);

    }

random değer atamak istediğiniz değşkeni bu şekilde tanımlar iseniz başka bir method'ta,clikte,function'da sayi değerini kullanabilirsiniz.Eğer başka bir form da kullanmak istiyorum derseniz formlar arası veri aktarımı veya delegete,event kullanımını araştırınız.Ama aynı form içerisinde bu işinizi çözecektir.

64x64

YRE

29 Mart 2017 Çarşamba

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using Emgu.CV;
using Emgu.CV.CvEnum;
using Emgu.CV.Util;
using Emgu.CV.Structure;
namespace mushroom_recognition
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            OpenFileDialog dosya = new OpenFileDialog();
            dosya.Title = "RESİM SEÇ";
            dosya.Filter = "(*.jpg)|*.jpg|(*.png)|*.png|(*.jpeg)|*.jpeg)";
            if (dosya.ShowDialog()== DialogResult.OK)
            {
                this.pictureBox1.Image = new Bitmap(dosya.OpenFile());            
            }

        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Mat img = CvInvoke.Imread(pictureBox1.Image, CvEnum.ImreadModes.AnyColor);

        }
    }
}
Böyle bir kod yazdım button2_Click olayında CvEnum da bu hatayı almaktayım, çözemedim. Yardımcı olursanız sevinirim.

64x64

Hafız

19 Haziran 2019 Çarşamba

mükemmelsiniz

Yorum yaz