HTML & CSS NEDİR?

Muhammet Ali
15 Haziran 2015 Pazartesi
2

Web sitelerinin vazgeçilmezi olan HTML (Hyper Text Markup Language), bir programlama dili olarak tanımlanamaz. Zira HTML kodlarıyla kendi başına çalışan bir program yazılamaz. Ancak bu dili yorumlayabilen programlar aracılığıyla çalışabilen programlar yazılabilir. Programlama dili denilememesinin nedeni tam olarak budur. HTML dosyalarının aktarımı için HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) kullanılır.  Temel gereği yazı, görüntü, video gibi değişik verileri ve bunları içeren sayfaları birbirine basitçe bağlamak, buna ek olarak söz konusu sayfaların web tarayıcısı yazılımları tarafından düzgün olarak görüntülenmesi için gerekli kuralları belirlemektir. HTML kodunu web tarayıcıları okur, yorumlar ve görsel hale dönüştürürler, dolayısıyla aynı HTML kodunun farklı tarayıcılarda farklı sonuç vermesi olasıdır.

Bu farklılıkları, tasarımı, düzeni vb. sağlayan ve HTML yanında mutlaka kullanılan CSS kullanılır.
Cascading Style Sheets (Basamaklı Stil Şablonları ya da Basamaklı Biçim Sayfaları, bilinen kısa adıyla CSS), HTML'e ek olarak metin ve format biçimlendirme alanında fazladan olanaklar sunan bir Web teknolojisidir. Bir web sitesi içerisinde birbiriyle uyumlu renk ve yazı tipi gibi öğelerin her sayfa için ayrı ayrı değil de tek bir yerden yönetilmesi anlamına gelen bir çeşit kodlama türüdür.

CSS YARARLARI

1.      Daha iyi ve kolay sayfa kontrolü

2.      Kolay renk yönetimi ve değişimi

3.      Etkin kenar boşluğu denetimleri

4.      Metin biçimlendirme, yazı tipi ve özellikleri belirleme

5.      Geçişler gibi görsel efektler yaratabilme

6.      Görsel konumlandırma kolaylıkları

7.      Tek bir yerden tüm sitenin kontrol edilebilmesi imkanı vb.

 

CSS ile Neler Yapılıyor?
CSS kullanarak HTML ile yapamayacağımız birçok şeyi yapabiliriz. Bir sayfadaki tüm ögeleri veya belli bir kısım ögeyi renk, boyut, arkaplan resmi, sayfadaki konumu, sağından solundan olan boşlukları ve daha birçok özelliği yönünden CSS ile tanımlayabiliriz. Bir CSS dosyasıyla bütün sayfalarınızın stilini oluşturabileceğiniz için sayfalarınızın boyutu küçülür, yükü hafifler. CSS ayrıca öğrenmesi en kolay dillerden birisidir.

CSS Öğrenmek için Gerekli Ön Bilgiler;
CSS öğrenmek için gereken en önemli bilgi Temel HTML bilgisidir. HTML bilmeden CSS kodlarını kullanmanız çok zor olacaktır. Bu dökümanda anlatacağım konu CSS olduğu için HTML bildiğinizi varsayıyorum. HTML öğrenmeden CSS’ye başlamamanızı tavsiye ederim.
CSS öğrenmek için diğer gerekli bilgi ise İngilizce’dir. Tabi ki ingilizceyi su gibi bilmek değil bu sadece CSS kodları içinde geçen kelimeler İngilizce’dir ve bu kelimelerin büyük bir çoğunluğunun ifade ettiği şey Türkçe karşılığı olan kelimeyle alakalıdır. Yine de ezberiniz iyiyse İngilizce bilmeniz de şart değil 

Bir CSS Kuralı Hangi Parçalardan Oluşur?
CSS kuralları 3 parçadan oluşur. Her CSS kuralı bir seçici ve bir tanımlama bölümüne sahiptir. Tanımlama bölümü bir özellik ve bir değerden meydana gelir. Yani bir CSS kuralı şu şekilde oluşturulur;
seçici {özellik:değer}
Bir CSS kuralında seçici olarak bir html ögesinin ismi(Örneğin; a, p, span, div, body), kimliği(id’si) veya sınıfı(class’ı) kullanılabilir. Bu anlatımdaki örneklerde seçici olarak HTML ögelerinin isimleri kullanılmıştır.
CSS kurallarında özellik olarak ise sadece belirli maddeleri kullanabiliyoruz.(Belirli dediğim yaklaşık 120 tane kadar) değer olarak ise her özelliğin alabileceği kendi değerleri var, bunları kullanabiliyoruz.
Örnek olarak a{font-size:12pt} ve span{font-size:10px; font-color:blue;} verilebilir.
Tanımlama bölümünde birden fazla özellik giriliyorsa aralarına noktalı virgül(;) konulur. Sadece tek değer giriliyorsa konulmayabilir ancak değerin sonuna eklemenin de bir sakıncası yoktur. Ayrıca aynı değerleri vereceğimiz iki seçiciyi aralarına virgül koyarak tek seferde tanımlayabiliriz de;
a, span, p {font-size:12pt; font-color:blue;} gibi…

CSS’yi Sayfa İçine Yerleştirme Metotları
a) HTML Ögesi İçine Yerleştirmek;
Şurada bir html kodumuz olsun: mesela link kodu ekleyelim bir tane;
<a href=”Linkimizin Adresi”>Linkimizin Adı</a>
Bu şekilde eklenen bir link sayfamızda varsayılan link özelliğiyle, yani mavi renkte ve altı çizili olarak görünecektir. HTML içine yerleştireceğimiz style tagının içine ekleyeceğimiz CSS kurallarıyla bu linkimize farklı özellikler kazandırabiliriz. Örnek olarak kodumuz:
<a href=”Linkimizin Adresi” style=”color:white; background:blue; font:10pt Comic Sans MS;”>Linkimizin Adı</a>
Bu şekilde yazılmış bir kodda style=”" içindeki CSS kuralları linkin özelliğini belirler.
color:red; -> linkin renginin kırmızı olmasını,
background:blue; -> Linkin arkaplanının mavi olmasını,
font:10pt Comic Sans MS; -> Linkin 10pt yazı boyutuyla ve Comic Sans MS fontuyla yazılmasını ifade ediyor. Bu linkin görünümü aşağıdaki gibi olacaktır;
Linkimizin Adı
Bu şekilde HTML tagları içine entegre edilmiş CSS kuralları sadece içine eklendiği HTML nesnesini etkiler.

b)Sayfa İçerisine Yerleştirmek;
Sayfanızın içerisine ekleyeceğimiz birkaç CSS kuralı ile o sayfadaki bütün HTML ögelerini etkileyebiliriz. Sayfa içerisine ekleyeceğimiz CSS kuralları, genellikle <head> tagından sonra <style> ve </style> tagları arasına yazılır. Örnek olarak aşağıda basit bir sayfanın CSS kodlarını verdim.


<html>
<head>
<style>
a{color:green;font:15pt;}
p{width:100px; height:25px; background-color:black;}
</style>
</head>
<body>
<p><a href=”http://linkin_adresi”>Linkin Kelimesi</a></p>
</body>
</html>

Görüldüğü gibi bu şekilde birden fazla CSS kuralını peş peşe dizebiliyoruz ve bu şekilde yazdığımız bir kod bütün sayfaya etki ediyor. Yani a{ diye başlayan kural sayfadaki bütün linkleri, p diye başlayan kural da sayfadaki bütün p HTML taglarını etkiliyor.

c) Bir CSS Dosyasından Sayfamıza Çağırmak;
CSS dosyası, uzantısı .css olan dosyadır. Amacı çağrıldığı bütün sayfaların CSS kurallarını taşımaktır. Sayfa içine yerleştirilen CSS kodlarından tek farkı sadece bir sayfaya değil, çağrıldığı bütün sayfalara etki etmesidir. Bir CSS dosyasının içerisinde sadece CSS kuralları bulunur. Örneğin bir CSS dosyasının içeriği;


a{font-color: blue; margin: 5px;}
p{font:12px;}
div{width:100px; height;100%;}
gibi olabilir. CSS dosyası oluşturmak için içine yerleştireceğiniz bütün CSS kurallarını bir not defterine yazıp uzantısını .css olacak şekilde kaydetmeniz yeterlidir.
Tamam, CSS dosyamızı oluşturduk. Peki bu dosyayı nasıl istediğimiz HTML sayfalarına ekleyeceğiz? Onu da HTML sayfamızdaki <head> tagından sonra ekleyeceğimiz <link> koduyla başaracağız. Bu kod;
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”http://dosyanın-bulunduğu-adres/stildosyanızınadı.css”>
kodudur. Kodu kendinize göre düzenleyip HTML sayfanıza eklediğinizde CSS dosyanızdaki kurallar sayfanıza etki etmeye başlayacaktır.

HTML Kodlarındaki Sınıf(class) ve Kimlik(id)
HTML kodlarındaki sınıflar ve kimlikler CSS kodları için çok güzel seçici’lerdir. Tabi seçicileri HTML içine entegre CSS kurallarında kullanamıyorduk. Bu nedenle seçicileri .css dosyamızda veya sayfa içindeki CSS kodları arasında kullanıyoruz. Neyse. Bir HTML kodu yazayım da başlayalım;


<img src=”http://resimlinki/resimismi.jpg” border=”0″ id=”veli2″ />
-Bu kodda class=”ali1″ sınıfını seçici olarak kullanmak istersek, CSS kurallarını yazdığımız bölüme kuralımızı şu şekilde yazacağız;
.ali1 {width:100px; height:100px;}
Görüldüğü gibi sınıflar(class) seçici olarak kullanılırken başına nokta alıyor.
-Eğer üstteki HTML kodundaki id=”veli2″ kimliğini seçici olarak kullanmak istersek, CSS kuralını şu şekilde oluşturacağız;
#veli2 {width:100px; height:100px;}
Görüldüğü gibi kimlikler(id) seçici olarak kullanılırken başına kare(#) alıyor.
Eğer aynı id ve class’ları başka HTML ögelerine de verirseniz, bu CSS kuralları onları da etkiler. Örneğin veli2 id’sini bir resime(img) de ekleseniz bir bir div’e bir linke(a) de ekleseniz CSS kuralı çalışır. Ama kuralın seçicisini a veya img gibi herhangi bir HTML tagıyla kısıtlarsanız, yani şunun gibi bir biçimde yazarsanız;
img.ali1 {width:100px; height:100px;}
Seçiciyi bu şekilde kısıtlarsak, CSS kuralımız sadece sınıfı(class) ali1 olan resimleri(img) etkileyecektir. Kural seçicisindeki img yerine a yazarsak da sadece sınıfı(class) ali1 olan linkleri(a) etkileyecektir.

-> ÖNEMLİ NOT; Bir kuralın yazılışında kelimeler arası boşlukların hiçbir anlamı yoktur. Örneğin;
a{color:black; font:12pt;}
kuralı ile
a {
color: black;
font: 12pt;
}
kuralı arasında hiçbir fark yoktur.

 yorumlar
64x64

veysel

8 Aralık 2017 Cuma

çok yaranlı oldu teşekkür ederim size

 

64x64

allah razı olsun çok çok yararlı oldu

26 Ocak 2018 Cuma
Yorum yaz