Linq ve Lambda Expression'larında group by kullanımı

Muhammet Ali
8 Ekim 2016 Cumartesi
1

Merhaba Arkadaşlar

Bu makalemizde çok sık kullandığımız lambda ve linq filtrelemerimizde group by kullanımını göreceğiz.Bildiğiniz gibi group by ifadesini  sorgunuzun her grup için ayrı ayrı hesap yapmasını istiyorsanız kullanıyorduk.


Linq :

//Aşağdaki sorgumuzda person tablomuzda personId ye göre gruplayıp çıktı olarak PersonId ve Yaş toplamını elde ettik.

var results = from p in persons
       group p by p.PersonId into g
       select new { PersonId = g.Key , AgeSum=g.Sum(a=>a.Age)};

 

Lambda:

//Çift alana göre Group by

var query = source.GroupBy(x => new { x.Column1, x.Column2 });

//Tek alana göre Group by

var tmp = myCollection.GroupBy(x => x.Id)
           .Select(y => new { 
                Id = y.Key, 
                Quantity = y.Sum(x => x.Quantity)
               });

 

İyi Çalışmalaryorumlar
64x64

ramazan Ülker

7 Ekim 2019 Pazartesi

select  SUM(IlkButce+SonButce) as 'Bütçesi' from Projes group by MudurlukId  

lamnda kodunu yazabilir misiniz ?

Yorum yaz