Linq to Sql Sıralama (Orderby Desc-Asc)

Muhammet Ali
20 Mayıs 2015 Çarşamba
0

Linq To SQL de Küçükten büyüğe sıralama yapmak için ascending komutu kullanılır.

 

private void KucuktenBuyugeSirala()

    {

      YazılımEntity dc = new YazılımEntity();      var makale = from makale in dc.Makaleler

              orderby makale.id ascending

              select new { makale.adi, makale.id };    }

 

Büyükten küçüğe sıralama yapmak için ise descending komutu kullanılır.

 

private void KucuktenBuyugeSirala()

    {

      YazılımEntity dc = new YazılımEntity();      var makale = from makale in dc.Makaleler

              orderby makale.id descending

              select new { makale.adi, makale.id };    }

 

Diğer bir kullanım şeklide şu şekildedir.Büyükten küçüğe sıralamak için  .OrderByDescending(x=>x.MakaleID) küçükten büyüğe sıralamak içinde .OrderBy(x=>x.MakaleID)  Sıralamak istediğimiz alanı MakaleID yerine yazarak o alanda veri sıralaması yapabiliriz.

 

 rpMakaleAnasayfa.DataSource = (from m in db.Makale

               select new 

                {

                  m.MakaleID,

                  m.Baslik,

                }).OrderByDescending(x=>x.MakaleID).ToList();

 rpMakaleAnasayfa.DataBind();

 Yorum yaz